Navigácia

Sobota 29. 8. 2015
Počet návštev: 3523159

Konzultačné hodiny riaditeľa školy

Riaditeľ školy má každý štvrtok od 14:30 do 15:30 hod. konzultačné hodiny pre žiakov, učiteľov, rodičov a verejnosť.

Novinky

 •     Slávnostné otvorenie školského roku

  Bude na trávniku za prístavbou 2.9.2015 o 8:00 hod.

 •     Stránkové dni pre žiakov

  Potvrdenia žiakom sa počas prázdnin budú vydávať na sekretariáte školy v pracovné dni:
  - od 1. do 10.7.2015 v čase 8:00-13:00 hod.
  - od 17. do 31.8.2015 v čase 8:00-13:00 hod.

 •     Komisionálne skúšky, august 2015

  Komisionálne skúšky sa budú konať v dňoch 24. až 28.8.2015. Pozvánky dostanú žiaci poštou.

 •     Maturitné skúšky - september 2015

  EČ a PFIČ MS z anglického jazyka sa bude konať 4.9.2015 o 8:30 hod. v SOŠ J.Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou

  PČOZ, TČOZ a UFIČ MS sa bude konať 7. až  9.9.2015 o 8:00 hod. na našej škole.

  Pozvánky dostanú žiaci poštou alebo po absolvovaní komisionálnach skúšok.

 •     Titul Mladý Jesenský

  26.januára 2015 mesto Bánovce nad Bebravou, Centrum voľného času a ZUŠ D. Kardoša vyhodnotili 21. ročník autorskej  literárnej súťaže Jesenský 2014. Slávnostný akt sa uskutočnil v ZUŠ Dezidera Kardoša za účasti primátora  Mariána Chovanca. Do súťaže poslali príspevky aj naši žiaci .V kategórie poézie súťažila  Simona Strížencová a v próze  Kristián Mikulovský. Titul Mladý Jesenský získal za svoju poviedku - Môj priateľ Dárius  Kristián Mikulovský. Srdečne blahoželáme.

 •     Zmluva o spolupráci

  Riaditeľ školy Ing. Jozef Orieška a Ing. Juraj Škorec za KOVYT, spol. s r.o. podpísali 14.1.2015 zmluvu o spolupráci. Žiaci našej školy budú absolvovať prax vo firme KOVYT, spol. s r.o. na ich CNC strojoch.

 •     Krajské kolá ZENIT 2. a 3. miesta

  4. a 5.12.2014 sa konalo krajské kolo ZENIT v strojárstve, kategória A. Róbert Cíger IV.E obsadil 2. miesto a Andrej Varhaník III.E obsadil 3. miesto.
  4.12.2014 sa konalo krajské kolo ZENIT v elektrotechnike. V kategórii A Tomáš Štiglic IV.A obsadil 3. miesto a v kategórii B Frederik Fodora II.A obsadil 3. miesto.
  Gratulujeme!

 •     Strojárstvo stále patrí medzi žiadané odbory trhu práce

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce uviesť na pravú mieru nesprávne medializovanú informáciu o odboroch stredných škôl, ktoré na jednej strane produkujú prebytočn ...

Zvonenie

Hodina začiatok koniec prestávka
0. 7:00 7:45 0:10
1. 7:55 8:40 0:05
2. 8:45 9:30 0:10
3. 9:40 10:25 0:10
4. 10:35 11:20 0:10
5. 11:30 12:15 0:25
6. 12:40 13:25 0:05
7. 13:30 14:15 0:30
8. 14:45 15:30  

Kontakt

 • Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou
  Stredná odborná škola
  Farská 7
  957 20 Bánovce nad Bebravou
 • 038/5363122 spojovateľka
  038/7603485 fax
  038/5363114, 0901918446 riaditeľ
  038/5363112, 0901918445 zástupca riaditeľa
  038/5363133 sekretariát
  038/5363131, 0901918444 vedúci ekonomického úseku
  038/7602234, 0901918443 vedúca jedálne
  ďalšie čísla v časti "Učitelia"

Fotogaléria