Navigácia

Streda 22. 10. 2014

Počet návštev: 3136570

Kalendár

Konzultačné hodiny riaditeľa školy

Riaditeľ školy má každý štvrtok od 15:00 do 16:00 hod. konzultačné hodiny pre žiakov, učiteľov, rodičov a verejnosť.

Novinky

 •     Rodičovské združenie

  22.10.2014 o 15:00 hod. budú triedne rodičovské združenia. Po ich skončení bude zasadnutie výboru rodičovského združenia a voľba nového predsedu školského výboru rodičovského združenia.

 •     2% dane

  Ďakujeme všetkým, čo poukázali 2% z dane z príjmov Rodičovskému združeniu pri SOŠ v Bánovciach nad Bebravou. Za minulý rok sme takto získali 1384,05€. Peniaze boli použité na technické vybavenie školy.

   

 •     Maturita 2015

  Maturanti skontrolujte si či máte správne zapísané predmety a úrovne maturitnej skúšky (v časti maturuta). Chyby nahláste zástupcovi riaditeľa do 1.10.2014

 •     NÁŠ ŠKOLSKÝ ČASOPIS TRETÍ...

  Dňa 18.6.2014 sa pod záštitou KCVČ v Trenčíne konala súťaž o najlepší stredoškolský časopis TSK. Náš časopis Spektrum obsadil v silnej konkurencii krásne tretie miesto.

  Gratulujeme

  Viac.           Na stránke TSK

 •     O Z N A M

  Vážení stravníci, týmto Vám oznamujeme, že Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou na príkaz Trenčianskeho samosprávneho kraja mení číslo účtu z doterajšieho 4014854902/7500  vedeného v ČSOB a.s. na nové číslo účtu 7000505633/8180 vedené v Štátnej pokladnici.
  Všetky platby za stravu realizujte na nové číslo účtu vedené v štátnej pokladnici.

 •     Strojárstvo stále patrí medzi žiadané odbory trhu práce

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce uviesť na ...
 •     Autodesk Academia Program
   
  Ako jedna z mála slovenských škôl, naša škola opäť potvrdila poprednú pozíciu školy pre odborné vzdelávanie. Získala  certifikát o začlenení odborných škôl z Čiech a Slovenska v Autodesk Academii Programe.
 •      ÚSPECH NA ZENITE – strojárstvo   
   
  Dňa 4.-5.12.2013 sa v Novom Meste nad Váhom konal už 15. ročník  populárnej súťaže ZENIT – strojárstvo. Náši žiaci Adam Tunega zo IV.E obsadil 3. miesto a Ján Kušnier zo IV.E obsadil 4. miesto .
  Okrem ...
 •     ÚSPECH NA ZENITE – elektronika   
   
  Dňa 3.12.2013 sa v Starej Turej konal už 30. ročník  populárnej súťaže ZENIT – elektronika. Náš žiak Peter KOPECKÝ zo IV.A triedy sa umiestnil na peknom treťom mieste.
  Okrem multifunkčného meracieho prístroja sa môže pochv ...

Zvonenie

Hodina začiatok koniec prestávka
0. 7:00 7:45 0:10
1. 7:55 8:40 0:05
2. 8:45 9:30 0:10
3. 9:40 10:25 0:10
4. 10:35 11:20 0:10
5. 11:30 12:15 0:25
6. 12:40 13:25 0:05
7. 13:30 14:15 0:30
8. 14:45 15:30  

Kontakt

 • Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou
  Stredná odborná škola
  Farská 7
  957 20 Bánovce nad Bebravou
 • 038/5363122 spojovateľka
  038/7603485 fax
  038/5363114, 0901918446 riaditeľ
  038/5363112, 0901918445 zástupca riaditeľa
  038/5363133 sekretariát
  038/5363131, 0901918444 vedúci ekonomického úseku
  038/7602234, 0901918443 vedúca jedálne
  ďalšie čísla v časti "Učitelia"

Fotogaléria